8. rocznica katastrofy smoleńskiej / 8th anniversary of the Smolensk plane crash

8. rocznica katastrofy smoleńskiej / 8th anniversary of the Smolensk plane crash Fot. Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

W godzinach porannych, 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu Smoleńska rozbił się specjalny samolot Tu-154M, z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i Pierwszą Damą, Marią Kaczyńską na pokładzie. Na miejscu zginęło 96 osób - przedstawiciele najwyższych władz państwowych, dowódców wojska i załoga samolotu.

Delegacja państwowa leciała do Katynia na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W katastrofie lotniczej zginęli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Pierwsza Dama Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, a także załoga samolotu.

Uczestnicy lotu mieli w Katyniu oddać hołd 22 tysiącom polskich oficerów – jeńców wojennych - zamordowanych wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD. Las Katyński, Miednoje, Charków, Bykownia – to tereny dzisiejszej Rosji i Ukrainy, na których dokonano masowych mordów na polskich jeńcach wojennych: oficerach, naukowcach, duchownych, urzędnikach i przedsiębiorcach.

- Przyszłość należy budować na prawdzie i dlatego tak ważna jest prawda o Katyniu, bo ona niesie ze sobą sprawiedliwość i ukojenie serca
– między innymi te słowa miał wypowiedzieć w Katyniu prezydent Lech Kaczyński.

Wśród 96 ofiar katastrofy lotniczej znaleźli się też wieloletni, zasłużeni członkowie służby zagranicznej: Andrzej Kremer – wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialny za sprawy prawne, traktatowe i konsularne; Mariusz Handzlik, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP  – związany z MSZ od 1994 do 2005 roku, był m.in. wicedyrektorem Departamentu Polityki Bezpieczeństwa; Stanisław Jerzy Komorowski, wiceminister obrony narodowej, pełniący funkcję wiceministra spraw zagranicznych w latach 2005 - 2006 oraz Mariusz Kazana – dyrektor Protokołu Dyplomatycznego.

Wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku wstrząsnęły milionami Polaków w kraju oraz za granicą, a także międzynarodową opinią publiczną. Do dziś Polska oczekuje na zwrot przez władze rosyjskie wraku rządowego samolotu oraz czarnych skrzynek, co pozwoliłoby na uzyskanie pełnej wiedzy o przyczynach tej tragedii.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 


8th anniversary of the Smolensk plane crash

In the early morning hours of 10 April 2010, a special Tu-154M plane crashed near Smolensk, with Polish President Lech Kaczyński and First Lady Maria Kaczyńska on board, killing all 96 passengers – top state officials, military commanders, and the plane crew.

The state delegation was flying to Katyn to mark the 70th anniversary of the Katyn Massacre. The crash killed the President of the Republic of Poland Lech Kaczyński, the First Lady Maria Kaczyńska, the last President of Poland in Exile Ryszard Kaczorowski, the Deputy Speakers of the Sejm and Senate, a group of parliamentarians, commanders of all branches of the Polish Armed Forces, staff of the Chancellery of the President, heads of state institutions, clergymen, representatives of ministries and veteran and social organisations, accompanying persons, as well as the plane crew.

The passengers on board were on their way to pay tribute to 22,000 Polish officers - prisoners of war - murdered in the spring of 1940 by the Soviet NKVD. The Katyn forest, Miednoye, Kharkiv, and Bykovnia in present-day Russia and Ukraine are the sites of mass murders of Polish prisoners of war: officers, scientists, clergymen, civil servants, and entrepreneurs.

“The future should be built on truth and that is why the truth about Katyn is so important because it brings with it justice and a healing of the heart,” these were some of the words from the speech which President Lech Kaczyński was going to deliver in Katyn.

The 96 victims of the plane crash also included long-standing, distinguished members of the foreign service: Andrzej Kremer, Deputy Minister of Foreign Affairs in charge of legal, treaty and consular affairs; Mariusz Handzlik, Undersecretary of State in the Chancellery of the President of the Republic of Poland, who worked at the Ministry of Foreign Affairs from 1994 to 2005, serving among others as Deputy Director of the Security Policy Department; Stanisław Jerzy Komorowski, Deputy Minister of National Defence, acting Deputy Minister of Foreign Affairs in 2005-2006; and Mariusz Kazana, Director of the Diplomatic Protocol.

The events of 10 April 2010 shocked millions of Poles at home and abroad as well the international public. Poland is still waiting for the Russian authorities to return the wreckage of the government plane with the black boxes, which would allow obtaining full knowledge about the causes of this tragedy.

MFA Press Office


07.04.2018 Niedziela.BE // źródło/source: Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Ministry of Foreign Affairs

Last modified onsobota, 07 kwiecień 2018 23:49

3°C

Bruksela

Cloudy

Humidity: 90%

Wind: 14.48 km/h

  • 03 Jan 2019 5°C 3°C
  • 04 Jan 2019 5°C 2°C