Polska: Zmiany w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Fot. Shutterstock Fot. Shutterstock

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej weszła w życie 19 maja 2016 r. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG, www.ceidg.gov.pl).

CEIDG (www.ceidg.gov.pl) działa od 1 lipca 2011 r. Jest to publicznie dostępny rejestr przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie system teleinformatyczny, który umożliwia wykonywanie różnych czynności związanych z taką działalnością (np. przygotowanie i złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej, zmianę danych przedsiębiorcy, zamieszczenie informacji o udzielonym zezwoleniu). System cieszy się dużą popularnością. Do kwietnia 2016 r. przedsiębiorcy złożyli w CEIDG ponad 8 mln wniosków. Wszystkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza istotne zmiany w działaniu ewidencji. Ma być sprawniej, łatwiej i bardziej przyjaźnie. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Możliwość rezygnacji z zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej

Znowelizowana ustawa umożliwia rezygnację z wpisu w CEIDG (najpóźniej w przeddzień wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia działalności) tym osobom, które pomimo to, że dokonały wpisu, nie podjęły prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym terminie. W takich przypadkach informacja o "rezygnacji" z zamiaru podjęcia działalności gospodarczej i tym samym dokonania wpisu do CEIDG, będzie przekazywana do innych rejestrów zintegrowanych z CEIDG m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów skarbowych, a dane takich osób nie będą ujmowane w ewidencji.

Szybsze wykreślanie przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności

Nowelizacja wprowadza automatyczny mechanizm wykreślania z CEIDG przedsiębiorców, wobec których orzeczono prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a także takich, którzy zmarli.

Automatycznie zostaną wykreślone również osoby, które po zawieszeniu działalności firmy, nie złożyły w ciągu 24 miesięcy wniosku o wznowienie działalności gospodarczej.  Minister Rozwoju nie będzie już w tym przypadku wydawał decyzji o wykreśleniu z ewidencji.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność regulowaną po wykreśleniu z CEIDG nie muszą już składać dodatkowego wniosku do instytucji prowadzącej rejestr działalności regulowanej. Odpowiednia instytucja samodzielnie wykreśli wpis takiego przedsiębiorcy po uzyskaniu informacji z CEIDG.

Tytuł prawny do nieruchomości

Osoba fizyczna rejestrująca działalność gospodarczą musi posiadać tytułu prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako: adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi będzie wykonywana działalność gospodarcza. Dotyczy to zarówno adresu głównego miejsca wykonywania działalności, jak i oddziału, jeżeli został taki utworzony. Dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nie trzeba dołączać do wniosku, ale należy go przedstawić na wezwanie Ministra. 

Urzędnicy szybciej poprawią błędy

Nowelizacja pozwoli na ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy wykreśleniami wpisów, dzięki temu, że pracownicy urzędów gmin będą mogli poprawiać błędy we wnioskach przedsiębiorców w formie czynności materialno-technicznej bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego.

Łatwiejsza rejestracja działalności


Przedsiębiorca może złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej w formie papierowej za pośrednictwem pełnomocnika.

Dodatkowo, od 19 maja 2017 r. podczas składania wniosku o zarejestrowanie wpisu w CEIDG, przedsiębiorca będzie mógł jednocześnie dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny. Zostaną oni objęci opieką w ramach opłacanej przez przedsiębiorcę składki bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy w ZUS.

Informacja o niewypłacalności

We wpisie przedsiębiorcy znajdą się informacje o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. We wpisie znajdzie się również informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.

Informacje o zakazach

W danych dotyczących przedsiębiorcy znajdą się także informacje o wydanych zakazach prowadzenia działalności gospodarczej. Sądy będą zgłaszać w CEIDG orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, który następnie zostanie wykreślony z ewidencji (wykreślenie następuje w przypadku całkowitego zakazu wykonywania działalności). W przypadku, gdy wyrok sądowy ulegnie zatarciu, taka informacja zostanie usunięta z CEIDG.

Szybsze zawieszanie działalności

Łatwiejsze i szybsze stało się wypełnianie wniosku o zawieszenie działalności. Przedsiębiorca nie musi już podawać wszystkich adresów dodatkowych miejsc jej wykonywania.

Aktualne i prawdziwe informacje

Nowe prawo zobowiązuje przedsiębiorcę do dbania o poprawność i aktualizację informacji. Właściciel firmy będzie odpowiedzialny za szkody wyrządzone z powodu podania nieprawdziwych i nieaktualnych danych.  Dzięki temu informacje zawarte w rejestrze (np. dane kontaktowe) będą aktualne.

Zachęcamy przedsiębiorców, aby zakładali działalność gospodarczą oraz dokonywali zmian w swoich  wpisach przez Internet. Więcej informacji o tym, jak założyć firmę, można znaleźć na serwisie biznes.gov.pl


25.05.2016 Niedziela.NL // źródło: Ministerstwo Rozwoju

 

Last modified onśroda, 25 maj 2016 10:53

15 comments

 • Cqkcarq
  Cqkcarq czwartek, 16, luty 2017 13:23 Comment Link Report

  People look for the cheapest price of canadian pharmacies ’ to minimize specific symptoms Give your wife the happiness she deserves. canadian pharmacy meds with confidence after you compare pharmacy prices Achieve health benefits each time you buy reputable canadian pharmacy pills at the lowest prices ever Fix health problems with canadian pharmacy online . will save you money on this effective treatment | If I can buy canadian pharmacy meds in order to save money

 • Mnwapef
  Mnwapef sobota, 11, luty 2017 00:27 Comment Link Report

  The following tips about order viagra online recommended if you're over 80 years old? When you viagra generic . Should I call my doctor? and be protected. Heat up your body with the newest product of sildenafil price at discounted prices from online pharmacies to begin treatment Major pharmacies compete on prices for sildenafil citrate ? Should I seek a doctor’s advice? Heat up your body with the newest product of order viagra to get low prices for this effective treatment

 • Mlvkhapef
  Mlvkhapef piątek, 10, luty 2017 04:41 Comment Link Report

  Want to get your normal life back? hire freelance writers ? Learn what women are saying. . . When you buy coursework writing service and fast delivery every time you buy here Look no further. Unbeatable low prices for writers wanted as it is modestly-priced and effectively works to relieve . | Make sure you talk to a real person when you custom writing reviews at affordable prices from a trusted pharmacy It is now easy to get a finding a ghostwriter from them.

 • Jmnapef
  Jmnapef środa, 08, luty 2017 23:58 Comment Link Report

  Great facts about ED at online payday loans bad credit at discounted prices in sex.The efficiency of the medicines when you easy payday loans online. The easy way to buy Can I expect to take same day payday loans for quality ED drugs. Free shipment waits! One of the most popular ways to faxless payday loans to successfully diminish symptoms after locating great cost Pay better prices to cash fast at superb savings to help minimize symptoms and feel healthier

 • Vvmnapef
  Vvmnapef środa, 08, luty 2017 14:42 Comment Link Report

  the cheapest pricesBigger companies offer free shipping when you installment loans from responsible pharmacies online if you desire competitive to get what you needOnline comparison shopping allows you to a1 cash advance . Experts agree you should instant cash advance at incredibly low prices when you purchase from discount the best ways for men to lead rewarding sex lives in bed.End advance cash by shopping online. Embarrass no more. View this page payday loan online after comparing prices

 • Vvngapef
  Vvngapef wtorek, 07, luty 2017 22:45 Comment Link Report

  Be smart enough. Read article writing services can be a sexual stimulant for women? If you are ill or in pain your meds are cheaper with writing helper ! Order reliable products from us. Is taking custom writing service ? Learn what women are saying. Online pharmacies make it easy to buy how to hire a ghostwriter . prices. It always has the lowestOrder remedies at website that writes essays . Have it now!

 • Vlkapef
  Vlkapef piątek, 27, styczeń 2017 21:38 Comment Link Report

  Talk to your doctor when you are ready to buy viagra without prescription as a successful option.| Stay home, shop your drugs online and enjoy a low price of buy viagra now for less is to compare online prices from pharmacies prices can be had by means of online opportunities to cialis online . It’s good for ED too! People look for the cheapest price of cialis pills ? Should I seek a doctor’s advice? Enjoy effective treatment when you generic cialis by shopping online.

 • DnbtPam
 • Vwgeapef
  Vwgeapef wtorek, 24, styczeń 2017 20:46 Comment Link Report

  Great facts about ED at viagra without a prescription and prompt ED now! Exciting freebies awaits you. Get the facts on all medicines when you viagra pills is available online at the lowest possible medication price. It is possible to cialis prescription on the Internet. ED gone with our newest product at buy tadalafil online from internet suppliers at unbeatably low prices You’ll get excellent deals when you buy tadalafil 20mg price to get the best value possible

 • cialis_onlineNM
  cialis_onlineNM czwartek, 19, styczeń 2017 13:01 Comment Link Report

  Great internet site! It looks very professional! Sustain the great work!

Leave a comment

8°C

Bruksela

Windy

Humidity: 60%

Wind: 57.93 km/h

 • 23 Feb 2017 10°C 6°C
 • 24 Feb 2017 6°C 3°C