Polska: Zmiany w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Fot. Shutterstock Fot. Shutterstock

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej weszła w życie 19 maja 2016 r. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG, www.ceidg.gov.pl).

CEIDG (www.ceidg.gov.pl) działa od 1 lipca 2011 r. Jest to publicznie dostępny rejestr przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie system teleinformatyczny, który umożliwia wykonywanie różnych czynności związanych z taką działalnością (np. przygotowanie i złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej, zmianę danych przedsiębiorcy, zamieszczenie informacji o udzielonym zezwoleniu). System cieszy się dużą popularnością. Do kwietnia 2016 r. przedsiębiorcy złożyli w CEIDG ponad 8 mln wniosków. Wszystkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza istotne zmiany w działaniu ewidencji. Ma być sprawniej, łatwiej i bardziej przyjaźnie. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Możliwość rezygnacji z zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej

Znowelizowana ustawa umożliwia rezygnację z wpisu w CEIDG (najpóźniej w przeddzień wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia działalności) tym osobom, które pomimo to, że dokonały wpisu, nie podjęły prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym terminie. W takich przypadkach informacja o "rezygnacji" z zamiaru podjęcia działalności gospodarczej i tym samym dokonania wpisu do CEIDG, będzie przekazywana do innych rejestrów zintegrowanych z CEIDG m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów skarbowych, a dane takich osób nie będą ujmowane w ewidencji.

Szybsze wykreślanie przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności

Nowelizacja wprowadza automatyczny mechanizm wykreślania z CEIDG przedsiębiorców, wobec których orzeczono prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a także takich, którzy zmarli.

Automatycznie zostaną wykreślone również osoby, które po zawieszeniu działalności firmy, nie złożyły w ciągu 24 miesięcy wniosku o wznowienie działalności gospodarczej.  Minister Rozwoju nie będzie już w tym przypadku wydawał decyzji o wykreśleniu z ewidencji.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność regulowaną po wykreśleniu z CEIDG nie muszą już składać dodatkowego wniosku do instytucji prowadzącej rejestr działalności regulowanej. Odpowiednia instytucja samodzielnie wykreśli wpis takiego przedsiębiorcy po uzyskaniu informacji z CEIDG.

Tytuł prawny do nieruchomości

Osoba fizyczna rejestrująca działalność gospodarczą musi posiadać tytułu prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako: adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi będzie wykonywana działalność gospodarcza. Dotyczy to zarówno adresu głównego miejsca wykonywania działalności, jak i oddziału, jeżeli został taki utworzony. Dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nie trzeba dołączać do wniosku, ale należy go przedstawić na wezwanie Ministra. 

Urzędnicy szybciej poprawią błędy

Nowelizacja pozwoli na ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy wykreśleniami wpisów, dzięki temu, że pracownicy urzędów gmin będą mogli poprawiać błędy we wnioskach przedsiębiorców w formie czynności materialno-technicznej bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego.

Łatwiejsza rejestracja działalności


Przedsiębiorca może złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej w formie papierowej za pośrednictwem pełnomocnika.

Dodatkowo, od 19 maja 2017 r. podczas składania wniosku o zarejestrowanie wpisu w CEIDG, przedsiębiorca będzie mógł jednocześnie dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny. Zostaną oni objęci opieką w ramach opłacanej przez przedsiębiorcę składki bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy w ZUS.

Informacja o niewypłacalności

We wpisie przedsiębiorcy znajdą się informacje o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. We wpisie znajdzie się również informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.

Informacje o zakazach

W danych dotyczących przedsiębiorcy znajdą się także informacje o wydanych zakazach prowadzenia działalności gospodarczej. Sądy będą zgłaszać w CEIDG orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, który następnie zostanie wykreślony z ewidencji (wykreślenie następuje w przypadku całkowitego zakazu wykonywania działalności). W przypadku, gdy wyrok sądowy ulegnie zatarciu, taka informacja zostanie usunięta z CEIDG.

Szybsze zawieszanie działalności

Łatwiejsze i szybsze stało się wypełnianie wniosku o zawieszenie działalności. Przedsiębiorca nie musi już podawać wszystkich adresów dodatkowych miejsc jej wykonywania.

Aktualne i prawdziwe informacje

Nowe prawo zobowiązuje przedsiębiorcę do dbania o poprawność i aktualizację informacji. Właściciel firmy będzie odpowiedzialny za szkody wyrządzone z powodu podania nieprawdziwych i nieaktualnych danych.  Dzięki temu informacje zawarte w rejestrze (np. dane kontaktowe) będą aktualne.

Zachęcamy przedsiębiorców, aby zakładali działalność gospodarczą oraz dokonywali zmian w swoich  wpisach przez Internet. Więcej informacji o tym, jak założyć firmę, można znaleźć na serwisie biznes.gov.pl


25.05.2016 Niedziela.NL // źródło: Ministerstwo Rozwoju

 

Last modified onśroda, 25 maj 2016 10:53

6 comments

 • cialis_onlineNM
  cialis_onlineNM czwartek, 19, styczeń 2017 13:01 Comment Link Report

  Great internet site! It looks very professional! Sustain the great work!

 • cialis_onlineNM
  cialis_onlineNM niedziela, 15, styczeń 2017 23:39 Comment Link Report

  Thanks, this website is extremely useful.

 • BvgapefQY
  BvgapefQY niedziela, 15, styczeń 2017 03:24 Comment Link Report

  Look no further. Unbeatable low prices for tadalafil 20mg . Be active! You can be assured of good quality and correct cialis coupon you can save dollars. Can I buy cialis online no prescription delivered when you order from this site Wise people will purchase a cialis brand at incredibly low prices when you purchase from discount Score big savings when you cialis online online you save money and keep your privacy.

 • remedylRP
  remedylRP poniedziałek, 09, styczeń 2017 21:15 Comment Link Report

  I appreciate reading your web sites. Thank you so much!

 • seelRP
  seelRP poniedziałek, 09, styczeń 2017 20:21 Comment Link Report

  Greetings, well put together site you possess at this time there.

 • VvdtapefAI
  VvdtapefAI poniedziałek, 09, styczeń 2017 17:53 Comment Link Report

  Valuable treatment is available when you sildenafil citrate online pills here are sold below wholesale Customers satisfaction guarantee at viagra affordably to treat your condition Be wise, buy a cialis for sale . More info’s awaits you. Online pharmacy serves you at cialis 10mg from legitimate pharmacies if you desire cheap discounts out the price reductions on offer when using this site for tadalafil tablets 20 mg and manage your health problem

Leave a comment

-2°C

Bruksela

Clear

Humidity: 75%

Wind: 11.27 km/h

 • 22 Jan 2017 1°C -4°C
 • 23 Jan 2017 2°C -2°C